cover harrie de beijer
binnewerk harrie de beijer

Boek “De vaart van de familie De Beijer”

Opdrachtgever

Harrie de Beijer

 

Een boek over de geschiedenis van de familie de Beijer die vanaf eind 19e eeuw werkzaam waren in de binnenvaart met het winnen, opslaan, transporteren van en handelen in zand, grind en grindzand.

 

Ontwerp

boek

0